Oprett

Opprett din Odoo og få adgang allerede i dag.

Detaljvirksomhet
Grossistvirksomhet
Produksjonsvirksomhet
Servicevirksomhet
Delt server
Egen server **
Odoo 12
Odoo 12 Enterprise
Godkend ...

 

 

Veiledning

Utfyll skema med dine oplysninger. Alle felter med * skal utfylles. Når du trykker "Opprett min Odoo nå" kontrollerer vi, at alt er udfyldt korrekt.

Du vil hurtigt motta en e-post med en lenke. Når du trykker på denne, bekrefter du din identitet og vore handelsbetingelser. Heretter går vi i gang med å opprette din database.


I feltet Brukernavn inntaster de navn, som du senere skal logge inn i Odoo med. Her velger mange å bruke deres e-post-adresse. Du kan bruke alle bokstaver, tall, punktum, bindestrek, understrek og alfakrøll.


Feltet Domene er den adresse, som opprettes på serveren. Senere vil du skulle logge inn på denne adressen f.eks. mittfirma.loginn.net
Mange velger egen Internetadresse. Dermed vil man senere kunne hoste sin hjemmeside på systemet f.eks. www.mittfirma.dk, skrives "mittfirma" i feltet Domene. Gyldige tegn er alle bokstaver, tall, bindestrek og understrek.


I feltet Skabelon skal du velge den skabelon, der passer best til ditt firma. Skabelonen hjelper deg med å oppsette Odoo, så den passer best til din virksomhedstype. Du kan altid installere flere moduler enn de, du finner i skabelonen.


Alle har som standard: (ikke Tom database)

 • Regnskap
 • Salg
 • Innkjøp
 • Personale
Detaljhandel inneholder også:
 • POS (kassaapparat)
 • Lager
Grossistvirksomhet inneholder også:
 • Lager
 • CRM
 • Markedsføring
Produktsjonsvirksomhet inneholder også:
 • Produksjon
 • Lager
 • Prosjekt
 • CRM
 • Markedsføring
Servicevirksomhet inneholder også:
 • Markedsføring
Tom database:
Inneholder ikke installerede moduler. Du bestemmer selv, hva som skal installeres. Kan også benyttes, hvis man kun ønsker å bruke Odoo til firmaets hjemmeside.